Innlegg

Viser innlegg fra april, 2019

Adelige menn danser ikke!

Bilde
Den siste uken i mars hadde vi en ny gjennomgang med Agenda1. Temaet denne gangen var at vi alle er en del av Guds familie. Vi er Guds barn og vi hører sammen i samme familie. Det var sterkt å oppleve at det ikke bare er ord, men også en sannhet.   Og jeg så en adelig mann danse!  Tre kvinner fra tre ulike menigheter, men sammen i dans og sanger på malinkéspråket.  En ting er at de fleste som kom på denne samlingen har vært med et par ganger før, så det var mindre usikkerhet. De kjenner rutinene. De vet hva de skal gjøre når de går i grupper. Men det var også en varme i fellesskapet som ikke bare kom av de høye temperaturene. Det var en sterk følelse av fellesskap og samhørighet på tross av, eller kanskje fordi, vi kom fra så mange ulike menigheter og etniske grupper. Her var vi malinkéer, kassonkéer, bambara, dogon og fulani. Vi var misjonærer fra ulike etniske grupper i Kamerun, fra Norge og Bolivia. Men vi tilhører en og samme Gud og vi er alle med i hans familie.  Hv