Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2018

En ny kirke vokser frem

Bilde
I Mali er 90 % av befolkningen muslimer. Selv om myndighetene som oftest praktiserer trosfrihet, så kan for eksempel sånne ting som tomtekjøp være vanskelig for kirker og kristne. De får ofte tildelt tomter som har vært søppelfyllinger, hvor det bor onde ånder, eller som en av EELMs (samarbeidskirken vår i Mali) menigheten i Bamako, hvor det meste av tomta er et stort hull. Hvordan bygger du kirke da?  En av de trofaste i menigheten er murer. Han hadde ikke noe tro på at det var mulig å bygge kirke på tomta.  I 2009 startet en av EELMs menigheter i Bamako en «avlegger» i en ny bydel. De første årene hadde de gudstjeneste på tunet til en evangelist, men i 2012 fikk de kjøpt en tomt. Ganske raskt fikk de satt opp et kirkebygg. Et lite hus plassert helt på kanten av en skrent og med nesten ikke noe tomt foran seg. Ganske raskt ble kirken for liten. I høst har folk måttet sitte utenfor under gudstjenesten. De hadde planer om å bygge nytt og større, men ble skremt av kostnadene. Si

Hva godt kan man si om økonomikurs?

Bilde
Økonomikurs - jeg kan vanskelig tenke meg noe kjedeligere. Men når det ikke handler om teorier, men menighetens liv, da blir det raskt mer  konkret og spennende.  Administrasjonsleder, Siaka, underviser om budsjett.  I januar i fjor gjennomførte vi en undersøkelse i kirkedistriktene til samarbeidskirken vår, EELM. Funnene derfra viste at noen store utfordringer gikk igjen over alt. Planlegging, gjennomføring og rapportering er en stor svakhet i kirkene. I fjor høst startet vi opp med Agenda1 undervisning, der et av målene er å hjelpe menighetene til å sette seg mål for seks måneder om gangen, og jobbe for å gjennomføre det. Men økonomi er fremdeles et problem. På et samarbeidsmøte mellom Normisjon og EELM i april ble misjonen bedt om å undervise økonomi i alle kirkedistriktene. I mai var jeg på tur med administrasjonsleder på kontoret her i Bamako sammen med synodeleder og kasserer for kirkesynoden. Vi kjørte 1000 km og var innom alle de fire kirkedistriktene og underviste om