Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Farvel til Mali

Bilde
Når man bor i utlandet og er sammen med andre som også bor i utlandet, så er avskjeder en stor del av livet. Min flotte bibelgruppe Jeg har bodd 12 år i Mali og jeg stortrives. Jeg nyter (stort sett) den avslappede holdningen til tid. Jeg har en av de mest utfordrende jobbene i verden. Jeg bruker dagen på å ha spennende diskusjoner om bibeloversettelse, utvikling og kirkevekst. Jeg får oppleve at Gud griper inn og forandrer liv.  Det som kan være en utfordring, er alle avskjedene. En av ulempene med å være «expat», eller bo i et annet land, er at få relasjoner er stabile. Kolleger kommer og går. Venner fra andre organisasjoner kommer og går. Og hver gang noen reiser, så mister jeg en del av meg selv. De minnene vi har sammen, de vanene vi har sammen. De viskes ut litt etter litt og blir borte. Plutselig en dag nevner noen en person som man trodde man skulle være knyttet til for alltid, og så sier man: "Det er sant. Hun / han var jo her noen år. Det hadde jeg helt glem

Ja, de penga. Ja,de peenga!!

Bilde
Styremøter kan ofte være lange og krevende i Norge. Når man skal ha styremøter bare sammen med folk som ikke kan lese og skrive og som ikke har styreerfaring, så blir møtene enda lenger og enda mer krevende.    I høst ga Normisjon midler til å installere et vanntårn i en av menighetene i Bamako. (Hurra! Det er vi veldig glade og takknemlige for!) Vi satte ned et styre som er ansvarlige for salg av vann, eventuelle reparasjoner av vanntårnet og fordeling av inntektene fra vanntårnet. I begynnelsen hadde vi møter hver uke, men nå har styret møte en gang i måneden. Da diskuterer de utfordringer som har vært i løpet av måneden og teller penger. Med på møtene er både en representant fra kirkedistriktet og en representant for Normisjon (meg).  Vanntårnet med solcellepanel på toppen er godt synlig fra hovedveien.  Møtene er en tålmodighetstest. Forrige møtet varte i 3 timer, enda vi ikke hadde noen saker å diskutere. Vi teller penger og regner. Hvor mye blir det til sammen?