Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2015

Malinkenettverk. ADVARSEL: mye informasjon og fakta!

Bilde
Malinke er et språk som snakkes i store deler av Vest-Afrika. For noen år siden tok lederen for den protestantiske fellesbevegelsen her i Mali initiativ til en årlig samling med alle kirker og misjoner som arbeidet inn mot malinkegrupper. Meningen var å samordne arbeidet, inspirere, dele utfordringer og be for hverandre. I februar møttes rundt 30 misjons- og kirkeledere for å diskutere arbeidet og visjoner. Hvordan går nå arbeidet blant malinkeene?   Nettverk til oppmuntring og inspirasjon Representanter fra 3 vestlige misjoner,  3 afrikanske misjoner og 5 kirkesamfunn var samlet i en uke. Det var tid for undervisning, deling av erfaringer og inspirasjon. De som arbeider som pastorer, evangelister eller frivillige i området fikk mulighet til å snakke sammen om de ulike utfordringene. I hele området består de større kirkene av innflyttere, funksjonærer eller andre som har kommet til området for å arbeide. Flere var frustrert over malinkeene, som raskt er villig til å bli døpt

Gullfeber - en fotoreportasje

Bilde
Opp gjennom historien har gull vært en av de største handelsvarene i Mali. Den maliske kongen Mansa Moussa, reiste i 1325 på pilegrimsferd til Mekka. Med seg hadde han gull som han ga bort til trengende. Mengden gull han ga bort førte til et kollaps i gullprisene i Egypt, Mekka og Medina. Området brukte 10 år på å få opp gullprisene igjen. Fremdeles er gull en viktig ressurs i Mali.  De siste årene har aktiviteten tatt seg opp. I stadig nye områder, både i Mali, Senegal og Guinea, blir det åpnet det de kaller tradisjonelle gullfelt. Der folk graver etter gull slik de har gjort i flere generasjoner. Forskjellen er at med metalldetektor og moderne kjemikalier, er muligheten for å finne noe større enn før. Og det tiltrekker seg folk. Jeg har vært på tur på til et gullfelt sør i Mali, ikke så langt fra grensen til Guinea. Plutselig midt ute i ødelandet der man ikke skulle tro det fantes et menneske åpner veien seg og man ser ut over en stor parkeringsplass med slitne busser og moto