Hva godt kan man si om økonomikurs?

Økonomikurs - jeg kan vanskelig tenke meg noe kjedeligere. Men når det ikke handler om teorier, men menighetens liv, da blir det raskt mer  konkret og spennende. 

Administrasjonsleder, Siaka, underviser om budsjett. 

I januar i fjor gjennomførte vi en undersøkelse i kirkedistriktene til samarbeidskirken vår, EELM. Funnene derfra viste at noen store utfordringer gikk igjen over alt. Planlegging, gjennomføring og rapportering er en stor svakhet i kirkene. I fjor høst startet vi opp med Agenda1 undervisning, der et av målene er å hjelpe menighetene til å sette seg mål for seks måneder om gangen, og jobbe for å gjennomføre det.

Men økonomi er fremdeles et problem. På et samarbeidsmøte mellom Normisjon og EELM i april ble misjonen bedt om å undervise økonomi i alle kirkedistriktene. I mai var jeg på tur med administrasjonsleder på kontoret her i Bamako sammen med synodeleder og kasserer for kirkesynoden. Vi kjørte 1000 km og var innom alle de fire kirkedistriktene og underviste om budsjett, økonomiføring og rapporter. På et helt enkelt nivå.

Sammen satt vi opp et fiktivt budsjett og prøvde å balansere inntekter og utgifter. Det er en vanskelig øvelse - ikke bare i Mali. 

Nesten overalt er informasjon et problem. Når menighetslederne ikke informere om det de gjør, så blir menigheten ikke motivert til å gi til kirkekassen. Når det ikke kommer penger inn, så kan ikke lederne sette i gang aktiviteter. Da blir folk usikre på om pengene blir forvaltet rett, og så gir de i hvert fall ikke.…. Det er en ond sirkel. 

Jeg synes i utgangspunktet økonomi ikke er så gøy. Men dette var enkelt, jordnært og nyttig. Det var en god blanding av menn og kvinner, unge og eldre alle steder. Folk var engasjert og kom med spørsmål og forslag til løsninger. Dessuten lovet vi å komme tilbake til neste år for å sjekke regnskapsbøkene. Det er da vi ser hvor forståelig undervisningen har vært.


Jeg blir ofte imponert over hvor åpne folk er for å snakke om utfordringene i menighetene. 

Vi brukte mye historier i undervisningen. Ting som har skjedd, eller kunne ha gått feil i økonomistyring. Mange av historiene var ganske gjenkjennbare... 

Det noteres ivrig. Til neste år skal alle bøker kontrolleres! Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hva nå Mali?

Godt nytt år?

Hvordan kjenne igjen en terrorist?