Arbeidsfest

Normisjon startet arbeidet sitt i Mali i 1981. Det er 35 år siden i år. Selv om man ikke er så nøye med å telle årstall her, så kan det være en god anledning for en fest. Vi bestemte oss for å lage en fest for alle Normisjons ansatte i Mali.

Jeg var litt spent i utgangspunktet. I to dager skulle vi være samlet 34 personer til undervisning, samtaler og fest. Noen kjente hverandre fra før, men ikke alle. De fleste ansatte er vakter og hushjelper og de reiser ikke mye rundt. Det var mye som kunne gå galt. For eksempel kunne det finne på å begynne å regne. Da hadde vi ikke plass inne til de 10 mennene som hadde fått tildelt sengeplass på taket.

Målet med samlingen var at alle ansatte, selv de som «bare» er vakter, skal vite hvorfor vi er her. Grunnen til at Normisjon er i Mali er at vi er elsket av Gud og sendt ut av ham. 

Alle ansatte i Normisjon i Mali.
Noen kjente hverandre, men de aller fleste møtte folk de ikke kjente også. Både for å løse opp stemningen og for å bli litt bedre kjent, arrangerte vi noen leker. Vi skulle stille oss opp etter hvor lenge vi hadde jobbet i Normisjon, hvor mange barn vi har og hvor mange år vi var. Den siste oppgaven var vanskeligst. Noen visste hvor gamle de var. De fleste visste i hvilket år de var født. Noen bare sa et helt vilkårlig tall. Men etter mye peking og dytting kom de fleste på rett plass. Det flaueste var kanskje å innrømme hvor mange barn man hadde. Vinneren har 13 barn, så kom 10 og 9. (Men han som hevdet å ha 9 barn innrømte etterpå at han hadde jukset og ikke telt med alle.)
Karen Ekern og jeg kom på delt sisteplass. 


Det er ikke bare bare å stille seg opp etter alder. 

En av de yngste deltakerne! 

I fjor begynte vi undervisning om korrupsjon. Vi fortsatte i år. Vi hadde også undervisning om konflikter og konflikthåndtering på arbeidsplassen, om beredskap og sikkerhetsrutiner.
Til tider var det veldig høy temperatur på diskusjonen, men jeg tror vi kom vel i havn.
Nå er ønsket fra arbeiderne å ha en tilsvarende samling hvert år! 


Direktrisen holder en innledning til emnet korrupsjon. 

Interesserte tilhørere og ivrige spørsmålsstillere.

Til tider høy debatt i diskusjonen. 

Mens noen nøyde seg med å bare lytte. 

Boules, petanque, kulespill. Kjært barn har mange navn. Vi kunne ikke bare sitte inne og lytte. Det er viktig å også være litt i aktivitet, så jeg innførte kulespill. Det ble en stor suksess! Siste dagen hadde vi turnering mellom de ulike stabene og høytidelig overrekkelse av pokalen (en pose drops).
 

Nøye oppmåling av avstand.


Vi tok oss tid til å være litt turister også. Både Senegalfloden i Bafoulabé og Manantali-demningen, som gir strøm til deler av Mali, Senegal og Mauritania, er fascinerende. Særlig for de som ikke ser så mye vann samlet på et sted til vanlig. 


Arbeiderne fra Tambaga og Bamako ved demningen. 


Arbeidere i solnedgang! 


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvordan kjenne igjen en terrorist?

Det Erna ikke fikk se

Hva nå Mali?