Kan te gi evig liv?

Te er viktig for det sosiale liv i Mali. To venner kan ikke sitte ned sammen lenge før en av dem sender et barn på butikken for å kjøpe en pakke te og akkurat nok sukker til å koke og servere teen tre ganger. Den første omgangen er bitter som døden. Den andre mild som livet og den tredje søt som kjærligheten. Men kan te gi evig liv? 

Alltid klar for å servere te
Foto: Gjermund Lygre

Adama er en av de som har vært med på Agenda1-undervisningen i Mali, og som har ansvar for å følge opp en menighet. Han er også en ivrig evangelist som bruker alle muligheter til å dele Guds ord med andre. I Agenda1 bruker vi en trekant i undervisningen, siden da har Adama sett trekanter over alt.

For ikke så lenge siden var han på reise i et område med folkeslag som er sterkt islamiserte. Da han skulle i butikken for å kjøpe te så han en ny sort som han ikke hadde sett før. Det var ikke en vanlig tepakke, men en te som omtrent ropte om å bli undervist og forklart.

Adama ble stående med teen i hånda, så spurte han kjøpmannen: - Visste du at denne teen kan gi deg evig liv? Kjøpmannen sendte ham først et rart blikk. – Neeei. Jeg vet at te er godt når du er sliten. Det gir deg nye krefter, men å gi evig liv….det har jeg nok ikke hørt om før.

Adama med te-pakke som underviser

Adama begynte å forklare. – Når jeg ser på boksen her så ser jeg to ting. For det først navnet. Teen heter Ala barika, altså takk til Gud. Bare navnet i seg selv er en lovprisning. Alle sier vi Ala barika når vi har spist, når ting går godt, når noen gir oss noe. Hva har Gud gitt oss med denne teen?

- Det er noe med formen også, som jeg tror Gud vil bruke for å si oss noe. Nå hadde Adama kjøpmannens fulle oppmerksomhet og flere kom til. Ville Gud si noe gjennom tepakken?

Adama tok av lokket på pakken. – Vet dere hva dette er? Noen foreslo te eller et lokk.
– Nei, når dere har dette så er det fordi Gud vil si dere noe. Det er ikke bare te, men Gud vil vise dere noe om kjærlighet. Jeg har ikke sett en slik tepakke før, men den underviser oss om Guds kjærlighet og den ser ut som gull! 

Det er tre kanter. For det første er Gud stor. Alle vet at Gud er stor, mektig, høyt oppe i sin himmel. Men det er en hemmelighet som Gud har vist de kristne. Det er at Gud er kjærlighet. Gud har skapt oss og elsker oss. Han elsker oss selv om vi ikke er verdige, selv om vi ikke er gode nok. Han sendte Jesus for å vise sin kjærlighet og gjøre oss til en familie. Men han har også sendt den Hellige Ånd for å snakke til alle og gjøre oss klare til å høre Guds stemme. Når vi hører Guds stemme og er enig i det den sier, så får vi evig liv.

Adama ler. - Hver gang jeg gir et vitnesbyrd så blir folk overrasket. Og det er lett å snakke om en teboks, for vi elsker te. Selv om de ikke vil høre evangeliet, så er de så glade i te at når du begynner å si noe om teboksen så hører de etter, selv fualniere, mauritaniere og andre som er vanskelige å vitne for.

- Det er genialt med denne trekanten i Agenda1. Hver gang jeg leser tekstene vi fikk på samlingene eller snakker om det så oppdager jeg nye ting. At Gud er kjærlighet, at han har sendt sin kjærlighet til verden og skapt sin kirke og at han har sendt oss med sin kjærlighet ut i verden. Det er tre ting som er så store vi kan aldri få snakket ferdig om det.

Til og med i misjonsbefalingen ser vi igjen de tre temaene. Jesus sier: Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus, som er kjærlighet, har all makt og er med oss. Vi, hans disipler, er kirken som er sendt til å gå ut til andre mennesker.

Og vi skal døpe dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn! Der har du trekanten igjen!! De finnes allerede i den første boka i det nye testamentet.

- Jeg vet ikke hvordan det er i Europa, men for oss afrikanere er det godt med repetisjon. Å ha noe enkelt som vi kommer tilbake til hele tiden. Agenda1 burde vært undervist i alle kirker, for det hjelper ikke bare pastorer, men hele menigheten til å stå opp sammen, til å styrke hverandre og gå sammen. Det er viktig.


En liten, men viktig kanne for livet i Mali. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvordan kjenne igjen en terrorist?

Det Erna ikke fikk se

Hva nå Mali?